Verminder spierspanning, malende gedachten en chronische stress
(de-activeren sympathische zenuwstelsel)

Voor meer ontspanning, een betere spijsvertering en gezonde sexualiteit, meer energie en sneller herstel
(activeren para-sympathische zenuwstelsel)