Algemene Voorwaarden 

BodyMind verleent geen medische behandelingen. Het bezoeken van deze website is geen vervanging van een consultatie van de huisarts. Raadpleeg bij gezondheidsklachten of bij twijfel over uw gezondheid altijd uw arts of medisch specialist! Bij medische klachten kan je met je behandelend arts of specialist altijd overleggen alvorens een balancing-sessie te ondergaan. BodyMind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de balancing sessies.

BodyMind sessies zoals beschreven op deze website zijn uitdrukkelijk een aanvulling op de bestaande, reguliere gezondheidszorg en geen vervanging daarvan

Is er sprake van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dien je dit te vermelden. Belangrijk voor vrouwen: als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet je dat melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dien je dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van jezelf.

BodyMind adviseert na een sessie geen inspannende of drukke bezigheden aan te gaan vanwege mogelijk doorwerkende effecten van een sessie. Het zal een sessies zeker ten goede komen het erna rustig aan te doen.

Contra indicaties

Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (= absolute) of gedeeltelijk (= relatieve) niet behandeld mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat je geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, vooraf aan elke massage, een korte intake afgenomen worden. Vermeld ook als je bij een psychische hulpverlener in behandeling bent.

Let wel, indien de BodyMind coach niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kan BodyMind niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een BodyMind balancing-sessie.

Absolute contra indicaties: Covid-19 besmetting en bijbehorende symptomen, koorts, gewone griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaat ziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting en (voorgenomen) zwangerschap.

Relatieve contra indicaties: open wonden, zwangerschap, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen. Uiteraard is elke sessie met iemand onder invloed van alcohol en drugs uitgesloten.

Privacy

Herleidbare persoonlijke en medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Annulering

Annulering van een sessie is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna wordt de sessie volledig in rekening gebracht.

Facturering en betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaal je direct na levering van de dienst. Dit kan contant, via een Tikkei, met PIN of creditcard. Zakelijke facturering is mogelijk.

Cadeaubonnen

De cadeaubon kan alleen voor BodyMind sessies worden ingewisseld. De geldigheid van de cadeaubon en de behandelkaart is 1 jaar na uitgifte.
De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld. Een via de e-mail bestelde cadeaubon kan niet geannuleerd worden. Alleen originele kadobonnen (geen kopieen) worden geaccepteerd als betaling. BodyMind Balancing is niet verantwoordelijk voor verloren kadobonnen en deze worden niet vergoed.

Aansprakelijkheid

BodyMind is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van informatie die op deze website is vermeld. De informatie kan onjuist of onvolledig zijn. Hoewel de artikelen op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn geschreven, kunnen er desondanks onjuistheden in staan. Er kunnen onder medisch deskundigen/therapeuten nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen.De artikelen 0p de website zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts.

De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden van natuurlijke geneeswijzen en gezondheid/heelheid in het algemeen maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van – of verbandhoudend met – uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw behandelend arts.

Experimenteer nooit met geneesmiddelen. Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of arts. Dit geldt ook voor alternatieve medicatie.

Kees
Kees BodyMind Coach
Pas als je lichaam ‘veilig’ ervaart begint herstel