Waarom ik?

Slachtoffers-van-narcisten
Bijna iedereen kan prooi worden van een narcist, tenzij je weet waar je op moet letten. Het beeld dat we in de media krijgen opgedrongen van de zielige vrouw die onderdanig is aan de dominante man, strookt geenszins met de werkelijkheid. Het beeld dat slachtoffers van narcisten en partnergeweld wel een zwakke persoonlijkheid moeten hebben, is allerminst correct. Het komt zelfs regelmatig voor dat een zelfstandig, autonoom en assertief persoon in een relatie met een narcist uiteindelijk toch compleet gedomineerd wordt.

Waarom ik?

De vraag waarom de narcist juist jou heeft uitgepikt als prooi is ingewikkeld.

  • Ten eerste is de narcist opportunistisch. Hij wacht op zijn slachtoffers als een spin in zijn web.
  • Ten tweede moet de narcist potentieel in jou zien om te gebruiken. De narcist moet zien dat je mogelijk kan voldoen aan zijn behoeften (liefde, bewondering, status, geld enzovoorts).
  • Ten derde moet de narcist een bepaalde gevoeligheid in je zien. Als je ongevoelig voor zijn zieligheid en manipulatie lijkt, dan ben je nutteloos voor hem.
  • Ten vierde moet je bereid zijn om een bepaalde persoonlijke vrijheid op te offeren en moet je willen leven binnen het domein van de narcist. Dit zou kunnen inhouden dat je relatie met de narcist betekent: het opgeven van je werk, leefstijl of vriendenkring.

    Kortom, als je op zoek bent naar liefde, ben je de ideale kandidaat.

Verslaving

Naast bovenvermelde processen spelen nog allerlei andere zaken een rol, want narcistische liefde is geen liefde, het is verslaving, meestal van beide partners. Misschien denk je dat je relaties hebt voor de seks, misschien denk je dat relaties er zijn om jezelf voort te planten, of misschien heb je het idee dat relaties er zijn voor de gezelligheid, om niet alleen te zijn, enzovoorts. Dit zijn eigenlijk allemaal misvattingen, want relaties ga je aan om te ervaren en jezelf te verwezenlijken.

Indien je een relatie hebt waarin je jezelf alleen maar meer verliest, dan ben je het aan jezelf verplicht om betere keuzes over je leven te gaan maken. Tenzij je jezelf volledig wilt verwoesten en ongelukkig wilt worden door de narcist, is het onrealistisch om deze rol lang met hem te blijven spelen. Je bent geconditioneerd om een oogje dicht te doen, om hem terug te nemen nadat hij je vernederd heeft en geen vragen te stellen en om in stilte te lijden tijdens zijn ijskoude periodes, misbruik of zijn seksuele escapades.

In plaats van de realiteit onder ogen te zien en te erkennen dat de relatie ongelukkig makend is en slecht voor zowel je geestelijke als je lichamelijke gezondheid, ontstaat er psychische afhankelijkheid. Deze heftigheid van de emoties wordt vaak verward met liefde… Het is geen liefde, maar afhankelijkheid.

Alarmbellen

Hoewel je geen enkele schuld hebt aan het misbruik, is het nuttig om je eigen aandeel in de relatie te begrijpen. Het probleem is dat je iemand over je heen hebt laten lopen, zonder dat je er op tijd een einde aan hebt gemaakt. Daarom zal je moeten leren van deze ervaring. Als je niet verandert, kan keer op keer hetzelfde gebeuren. Je zult moeten leren assertief te zijn, je grenzen leren bewaken en leren ‘nee’ te zeggen. Misschien wil je naar een coach, therapeut of zou je een cursus assertiviteit kunnen doen. Maar wat je ook doet, dit moet veranderen.

Het is interessant, om dingen drastisch te veranderen. Misschien val je nog steeds op foute mannen of foute vrouwen en ben je nog steeds aantrekkelijk voor dit soort gevaarlijke mannen en vrouwen, maar je kunt er in de toekomst snel een einde aan maken als nu je alarmbellen beginnen te rinkelen. Een gemakkelijk criterium om te hanteren is het volgende: als je alarmbellen één keer rinkelen kan dat voorkomen, twee keer kan toeval zijn, maar na ongeveer drie keer zonder goede uitleg, is het tijd om de situatie achter je te laten. Neem niet eens de moeite om er nog langer tijd in te investeren.

Lees meer over het herkennen, hanteren en herstellen van narcisme in relaties in de serie E-books VERRADEN DOOR LIEFDE