Een “Enso” is een cirkel die uit één penseelstreek is getrokken en symboliseert dat ieder moment volmaakt is zoals het is. Dit betekent dat we de eeuwige hang naar beter/meer kunnen loslaten en als het ware één worden met wat er is in het moment.