Assimilatie

1) Aanpassing 2) Gelijkmaking 3) Gelijkstelling 4) Gelijkwording 5) Het opgaan in een geheel 6) Omzetting van voedingsstoffen 7) Opneming 8) Opneming van voedingsstoffen 9) Samenvoeging

[Energie] de opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen (van anorganische stoffen of andere organische stoffen)

[Planten] de opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen (van anorganische stoffen of andere organische stoffen)