Een vraag is 1 vorm van aanzet tot discours, gesprek, communicatie. Elk mens is vrij die aanzet, bv vraagvorm, statement, bevel, te volgen of een eigen aanzet vq vorm te kiezen.

Een vraag hoeft niet beantwoord te worden met een antwoord. Er kan ook een bevel op volgen. Ieder beslist over op welke manier een interactie, een discour wordt ingezet.

Daar ligt dan het innerlijke goud dat zelfkennis uit zelfreflectie heet.

We denken, onze conditioned mind, dat wij het centrum van het universum zijn. Helaas pindakaas. Kwamen ook de middeleeuwse astronomers achter.

In de kern gaat niets over onszelf omdat er geen zelf is.

 

Maar wij zijn toch een persoon, een IK?

Nee wij zijn niets anders dan een geconditioneerde reactie die bewust is geworden van haarzelf.

 

Maar wie ben IK dan?

Een construct in de mind. In het grote universum is er hooguit de awareness, de waarneming an sich. Zonder betekenis. Zonder ik-construct.

Alles heeft een subjectieve betekenis gekregen. Door ervaring, door conditionering vanuit opvoeding en cultuur. Het snijpunt van al die subjectieve betekenissen Is IK.

 

Het universum kent nog geeft betekenis of definities. Die betekenissen zijn allemaal subjectief, vanuit een ervaren perspectief. Vanuit een alles splitsende dualiteit, om dat woord maar te gebruiken.

 

En hoe het is als je geen betekenis geeft aan de waarneming of het waargenomene. Dat is een levenslange meditatie 🙏🏻

 

Vertrouwen is concept

Universum is concept.

Flow is concept

Controle is concept

Zijn is concept

 

Alles kan losgelaten worden.

 

Er is uiteindelijk alleen waarneming. Als passief werkwoord. Het waarnemen. In dit moment …

 

NU

 

Onze mind is gebouwd om uit veiligheidsoverwegingen betekenis te geven ter bescherming van het levende wezen dat wij zijn, het collectief van 2 mrd cellen. Voor overleving.

Als we vrij zijn van angst, veilig voelen, dan kan er pure waarneming zijn zonder betekenisgeving. Dat is de Practice, de meditatie, het leven.

 

Het concept van bijvoorbeeld FLOW kan snel een religie worden, een mantra, een dissociatie uit het NU

 

Iets Kan alleen betekenis krijgen in een groter verhaal. Zonder verhaal geen relevante betekenis. Geen relevantie.

Soms zit verhaal (deels) verstopt in de conditionering. Monkeymind.

 

Ander in deze is niet relevant. Live flows out, onvoorwaardelijk. Reactie van ander is irrelevant. Er is geen ander.