Utopieën worden in eerste instantie op drie gronden bestreden:
futiliteit (het kan niet) 
gevaar (de risico’s zijn te groot) en 
perversiteit (het ontaardt in zijn tegendeel).
 
En … utopieën worden ook, kort na invoering, vaak als doodnormaal beschouwd.