Wat is dat dan, mijn authentieke zelf? Niet-authentiek is volgens het woordenboek namaak, niet echt, niet origineel. Authentiek is oorspronkelijk, echt, betrouwbaar. Voor mij is authentiek oorspronkelijk zijn, vanuit de oorsprong, vanuit de originele impuls zonder een geconditioneerde reactie. Dus vrij handelen passend bij een situatie, zonder verleden of toekomst. Zonder herinnering of verwachting. Zonder beperkingen opgelegd door culturele of persoonlijke normen of aangeleerd gedrag.

Ik vergelijk het vaak hoe een gezond ontwikkeld kind van twee reageert. Zonder de mentale bagage van de volwassene die deze woorden nu leest. Spontaan in het moment. Ongeremd. Het kind neemt, ontvangt en geeft vrij.

 

 

 

Grieks authentikós van het zn. authéntēs ‘die zelf doet’, met eigen hand voltrekkend, veroorzaker. Gevormd uit autós ‘zelf’ en *héntēs ‘volbrenger’, de eerste oorzaak betreffend, uit de eerste hand.