Sensing with mind or body, denk-voelen, denk-ruiken denkproeven, maar ook denk-luisteren en denk-kijken. Via deterministische filter van het veiligheid gedreven denken. Alles wordt gelabeld in termen van iets wat we al kennen. We hebben moeite met iets waar te nemen wat geen connectie heeft met wat we al kennen. Het brein zal het gewoon niet kunnen plaatsten dus focus op wat er wel bekend is. Geniaal en te gelijk nemen we vervormd waar. wat is nu veiliger? Direct waarnemen of gefilterd waarnemen.