Bewaken van je grenzen begint met bewustzijn van je grenzen

Soms vinden we (ongewenste) aanraking heel normaal. Of gaan we mee in de waan van de dag zonder bewust te zijn dat we ook nee! kunnen zeggen. Of dat we juist iets willen van een ander, voor onszelf. Onze conditionering vanaf kindszijn werkt meestal tegen ons. We moeten voor anderen zorgen, altruïsme is beter dan egoïsme, kinderen die vragen worden overgeslagen, jouw wil staat achter de keukendeur, ga zo maar door.

In deze sessie geven we aandacht geven aan één centrale vraag:

Voor wie?

Voor wiens plezier doe ik dit? Voor wiens plezier sta ik dit toe?

We gaan er bewust en fysiek mee aan de slag, er mee spelen. Over en weer, voor een dieper bewustzijn van je fysieke basis-conditionering. Om zo meer bewustzijn te kunnen ervaren van je grenzen, wat er mogelijk is en hoe je je veiliger kunt voelen rond die grenzen.

Voor deze manier van aandacht rond grenzen gebruiken we de aanpak zoals in het Wheel of Consent van Betty Martin. Een geweldig model om vanuit vier gezichtspunten grenzen te ervaren.

Voor meer veiligheid en een bewuster leven. 

Aanbevolen voor jou is WeLoveConsent