Intuitie als deel van het veiligzijn
Het veiligheidsbewustzijn is er voordat we kunnen praten, taal concepten vormen en voordat we van onszelf bewust zijn. Het is actief in alle levende wezens.
Intuitie is weten cq handelen zonder tussenkomst van bewust denken. Voordat er een ‘perceptie’, beoordeling, vergelijking is, voordat ik een analyse gemaakt heb. Intuitie penetreert objecten en de wereld of andersom, zonder woorden of analyse. Het verbindt mij met de essentie, het absolute, het pure, direct, in het moment, zonder geconditioneerd oordeel of reactie. De essentie die niet in woorden of concepten gevangen kan worden. Het komt tot mij in een pre-cognitief bewustzijn. Intuitie is voorwetendheid. (check link met dierencommunicatie trust technique)
Sex en kunst kunnen zo’n intuitie zijn. Waar denken wegvalt, Waar handelen en bewustzijn van dat handelen overblijven. Waar ik samensmelt met het materiaal of met het fysieke lichaam, daar is intuitie. Waar ik gedachteloos bewustzijnd samensmelt met materiaal, met een ander lichaam. Dat is het terrein van intuitie.
Sensaties komen tot mij via zintuigen om homeostasis in de gaten te houden. Op die zintuiglijke informatie acteert mijn lichaam zonder tussenkomst van het denken. Volledig autonoom. Net als bij dieren.
Daarnaast zijn er in mijn lichaam automatische associatieve links tussen aparte sets of data. Data opgeslagen in mijn zenuwstelsel (inclusief mijn brein en alle vertakkingen in mijn lichaam tot op celniveau). Links die automatisch en autonoom worden gemaakt. Associatieve links gebaseerd op eerdere ervaringen met veiligheidsbevorderende reacties die verworden zijn tot wat wij aangeleerde conditionering noemen. Je hand die automatisch wegtrekt van de hete kachel. Dit is een volledig non-conceptueel en natuurlijk proces wat zonder tussenkomst van denken plaatsvindt. Het is chter wel een filter die over mijn directe ervaring gaat waardoor mijn intuïtie, mijn direct weten, de pure ervaring, gedempt kan worden.
Een fractie van de opgeslagen data in de BodyMind is bewust toegankelijk, bijna alles gebeurt onder de bewustzijnsgrens. Voor de control freaks onder ons; alsof je een olietanker bestuurt met een stuurtje van 1 cm terwijl je door een rietje de wereld inkijkt. Dankzij mijn intuities gaat het toch goed.
Zo ook in de ontmoeting met een ander wezen. Met een ander zenuwstelsel. Er is een constante dialoog tussen de twee wezens onder de bewustzijnsgrens; via geur moleculen, micro beweging en nabootsingen, houding, adem, pupillen, energiestromen in het lichaam.
En ik geloof dat is een intuïtie kan hebben zonder zintuigelijke input. Buitenzintuiglijk. De wereld die ik kan ervaren wordt bepaald cq beperkt door de zintuigen die ik heb. Wordt ik blind geboren dan heb ik een heel andere wereld beleving. Zou ik er een extra zintuig bijhebben ook dan had ik een geheel andere wereld beleving. Te denken dat onze beperkte zintuigen het universum in totaliteit voor ons blootleggen is een waangedachte. Er is gewoon meer als we meer zintuigen hadden om het waar te nemen. Hier komt de buitenzintuiglijke waarneming in het spel. Voor nu neem ik aan dat die er is en dat die mee kan spelen in onze rauwe intuitie.
Alles is informatie en de interpretatie daarvan. Ten behoeve van Zijn en dus ten behoeve van de veiligheid om te blijven Zijn. De essentie van ‘iets’ is gecodeerd met het idee van wat dat ‘iets’ is. Niet mijn idee wat ik via zintuigen, interpretatie en denken ervan maak. Maar een inert idee van dat object of wezen. De  blauwdruk van dat wezen of dat object Zijn. De essentie van een boom is anders dan de informatie die het voor mij tot een boom maakt.
Aangeboren intuïties 
 • Tijd
 • Ruimte
 • Essentie van ‘iets’
 • Besef van goed vs slecht
Opkomende intuities
 • Ontwikkelt zich gaandeweg als een verkorte route, als een non-lineaire vergelijking.
 • Een (wilde) gok
 • Iets tijd gevend invoelen
 • Inzichten, onderbuikgevoel
Idieële Intuitie
 • Gaat vooraf aan een actie
 • Morele overweging / wiskunde
 • Iets waar we het alemaal over eens zijn zonder expliciete afspraak, bv gij zult niet doden.
 • Structuren in ons denken
Luister. Observeer. Niet van buitenuit. Van binnenuit.
Trek je terug in je geest voordat je je geest openstelt voor een ander.
Collectief regelen van auteursrecht in zicht: een goed ...