Groei is ont-wikkeling. Het afschudden cq inzicht krijgen in de conditioning. Onbewust Onveilgheidsbesef is de basis van to be conditioned. In het moment is weinig echt onveilig. En als het echt onveilig is in het moment dan reageert je lichaam wel spontaan

Lotte 9/5/21