vormen van denken, percepties versus sensaties ervaren. Sensaties hebben geen woorden, het is een voelbare state waar het denken  niet bij kan. Denken is een stress reactie, het is een auditief kanaal waarneming, de teksten in mijn hoofd. Zijn een stress reactie. dit is anders dan waarnemen. In het waarnemen, maakt niet uit in welke waarnemingskanaal, is er alleen een innerlijke beweging, een innerlijke ruimte die ontstaat. een oneindige ruimte, tijdloos. Tijd is een concept binnen het denken. Het is geen lichamelijke ervaring. Dat is een manier om te ervaren of ik in het pure voelen zit of dat ik in een denk-voelen zit. een schijnvoelen zit. Denkvoelen is snel verveeld. Het denken heeft gedaan wat het moest doen, bepalen of het veilig is met dat wat gevoeld word. of het gevoelden functie voor veiligheid heeft. Zo ja dan zijn we er snel klaar mee. Het echte pure voelen kan tijdloos lang duren.