Een trauma is een psychische of fysieke wond

De oorzaak kan groot en klein zijn. Het is in ieder geval een voor jou op dat moment overweldigende gebeurtenis waar jouw systeem op dat moment geen raad mee weet.

Dieren laten ons duidelijk zien wat de automatische reflexen zijn bij zo’n overweldigende gebeurtenis – Vechten of Vluchten (Fight or Flight). En als dat niet lukt, Verstarren (Freeze) en als dat niet helpt Instorten (Collapse). En dieren tonen ons ook de weg van herstel na een trauma: Schudden & Trillen (Shake) de meest primaire reactie van ons limbisch brein, het oudste gedeelte, ons dierlijk brein. Om de spanning af te voeren.

Dit laatste komt terug in sommige uitdrukkingen zoals ‘hij stond op zijn benen te trillen, zij trilde als een rietje, iets van je afschudden, schuddebuiken van het lachen”. Zo kan het gebeuren na een botsing dat je met trillende benen uitstapt of dat vrouwen na een bevalling nog enkele uren of zelfs dagen trillingen in hun lichaam ervaren. Fantastisch! De meest natuurlijke reactieve je kan hebben! Die helaas soms door onze culturele of persoonlijke motieven onderdrukt wordt. Om je groot te houden, sterker te lijken dan dat je op dat moment voelt. Met alle gevolgen van dien. dat de spanning die je hebt ervaren niet wordt vrijgemaakt maar wordt vastgezet.

Om je te beschermen is er van nature een voorwaardse contractie in je lichaam. Je lichaam trekt samen om je kwetsbare delen te beschermen. En na een ‘spannende’ gebeurtenis moet die contractie worden opgeheven. Gebeurt dat niet dan kunnen lichamelijke en geestelijke spanning zich in je lichaam nestelen.

In een BodyMind Sessie zoeken we de spanning in je lichaam op om vandaar de natuurlijke trilling te laten ontstaan. Voor herstel en heling van je wonden, los te komen van je verleden en om sterker en ongeremd vooruit te kunnen. Ook kunnen we blokkades in je bewegingspatronen herstellen door de neurologische paden in je brein te her-activeren. We gaan dan als het ware terug naar de originele blueprint.

Herstel gaat niet over loslaten maar over doorvoelen wat er is

Aanbevolen voor TraumaRecovery en Deeprelax