Als ik, door mijn zenuwstelsel af te stemmen op een ander, kan bijdragen aan deep state healing van die ander, dan rijst de vraag of, als ik mijn zenuwstelsel zonder een ander in dezelfde healing state breng, mijzelf in trance breng door présence, ik mijn eigen lichaam in een healing state breng. Mijn lichaam ‘weet’ namelijk niet waarvandaan de trance inductie komt. Er is dus in theorie geen ander voor nodig. Er is alleen de ervaring van deep trance in présence. Dus kunnen de toxiteiten van buiten het moment vastgelegde spanningen, blokkades, daardoor loslaten?

 


In the stillness of your presence, you can feel your own formless and timeless reality as the unmanifested life that animates your physical form. You can then feel the same life deep within every other human and every other creature. You look beyond the veil of form and separation. This is the realization of oneness. This is love.Eckhart Tolle