Is curiosity iets anders dan van A naar B? Is het in A boring? Of is Curious behavior het bewust zijn van pleasure? Dus deviating from the instinctive drive for safety???

Is er een search, a drive for pleasure that does not adhere to rule 1 = towards pleasure??
Los van dit genetisch ingebakken instinct. Is dat mogelijk?
Maar curiosity does not per se seek pleasure. What is the function of curiosity? Is it to still a borend mind. Is het dissociatie? Is a bored mind eindig waardoor het wezen alleen maar kan gaan voelen. En dát willen we niet. Dus dissociatie en op zoek naar mentaal vertier.
Discovering the world. Knowing more about the world. Is of the mind. Ìs een emergency reactie. Dus dissociatie.
In principe is er niets mis met dissociatie. Het is een survival tool. Mits ingezet voor survival en niet als afleiding niet te voelen en niet hier te zijn. tail swaying the dog.

 

Being Curious is noodzaak voor leren = inherent aan overleven.

Op zoek naar avontuur en onverwacht. Dus weg van boring en  more of the same.
Curiosity leidt ‘mogelijk’ tot ‘iets‘ wat beter is dan een ‘latent’ ongenoegen met in A zijn.
Als ik fully present ben ben ik dan nog wel curious? Is er dan nog wel ruimte voor iets anders. Zoals curiosity???

Of is Curiosity iets wat de mind zelf heeft bedacht om uit het keurslijf van de conditionering te komen. Door nieuwe associaties beter voorbereid te zijn op de wereld en de chaos die er is. Dus toch een preservatieve measure. Toch een hang naar veiligheid.